ZŠ Košeca RubicusFrontendIns.location.replace(" zskoseca.edupage.sk ");

:: Úvod ::                      DŎKA TRVANIA VYUČOVACÍCH HODÍN A PRESTÁVOK
:: Zmluvy a faktúry

:: Úvod
:: História
:: Fotogaléria
:: Žiaci
:: Krúžky
:: Školský časopis
:: Zborovňa
:: Informácie
:: Dokumenty
:: Kontakt
:: Odkazy


:: Z fotogalérie ::Vitajte na webstránke ZŠ s MŠ Košeca!

        V školskom roku 2012/2013 bude Základnú školu s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca navštevova spolu 320 detí, z toho základnú školu 246 a materskú školu 74 žiakov. Celkový počet pracovníkov je 44.Z toho pedagogických pracovníkov je 31 a nepedagických pracovníkov je 13.Logo školy

: